Traduceri autorizate

traduceri autorizateTraducerile autorizate sunt acele traduceri efectuate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. Acestea poartă la finalul fiecarei traduceri formula de certificare, ştampila şi semnatura traducătorului autorizat.

Formula de certificare a traducerii conform noului regulament privind traducerile autorizate este urmatoarea:

Subsemnatul ……………………………., interpret si traducator autorizat pentru limba/ limbile straine……………in temeiul autorizatiei nr. ……….. din data de….., eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba……………… in limba…………., ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-a fost denaturant continutul si sensul.

Inscrisul a carui traducere se solicita in intregime/in extras are, in integralitatea sa, un numar de ….pagini, poarta titlul/denumirea de….., a fost emis de ….. si a fost prezentat mie in intregime/in extras.

Traducerea inscrisului prezentat are un numar de……., pagini si a fost efectuata potrivit cererii scrise inregistrate cu nr……./zz.ll.aaaa, pastrate in arhiva subsemnatului.

S-a incasat onorariul de……lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr…………./zz.ll.aaa.

INTERPRET SI TRADUCATOR AUTORIZAT….(semnatura si stampila).

Biroul de traduceri Global Translations din Constanta colaboreaza numai cu  traducatori autorizati de catre Ministerul de Justitie.

Pentru realizarea proiectelor dumneavoastra avem un portofoliu de peste 350 de traducatori autorizati in peste 35 de limbi de circulatie internationala si specializati pe diferite domenii: traduceri tehnice, traduceri medicale, juridice si traduceri Acte de studii, traduceri financiar+bancare si altele.

În Romania, Ministerul Justiţiei este cel care autorizează traducătorii pentru domeniul juridic. Ministerul Justiţiei NU organizează examen pentru autorizarea ca traducător şi interpret pentru nicio limbă străină, ci acordă autorizarea pe bază de verificare a unui dosar care trebuie intocmit. Mai multe informatii regasiti pe siteul oficial www.just.ro , Sectiunea Interpreti si Traducatori

Autorizaţia de traducător autorizat se poate obţine:

  • prin recunoaşterea unei diplome de învăţământ superior care să ateste studierea limbilor pentru care se solicită autorizarea sau a unui diplome din care să reiasă efectuarea unor studii  superioare în limbile respective.
  • Prin susţinerea unui examen de traducere şi retroversiune de texte la Ministerul Culturii si Cultelor, Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura din Bucuresti, str. Toamnei, nr. 103, CP: 020704, Sector 2, Telefon: 021 310 08 15 sau 031 405 81 49, Mobil : 0788 90 50 43 sau 0788 52 18 45. La examene se pot inscrie persoanele care au absolvit cel putin invatamantul liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat.