Vizare CNRED

Vizare CNRED

Ai nevoie de echivalarea studiilor tale in strainatate?

Știm ca documentarea necesara pentru recunoașterea internațională a studiilor tale poate fi

  • anevoioasă
  • stresanta 
  • consumatoare de timp

Biroul de traduceri autorizate si legalizate Global Translations se ocupa si de obținerea vizei la CNRED pentru actele de studii superioare.

Gestionam  ușor, de la început pana la sfârșit, întreaga procedura, pentru tine!

Intrebari CNRED?

Da. Avem reprezentanti Global translations ce vor viza la CNRED actele dv, fara a fi nevoie sa va deplasati in capitala.

Centru National de Recunoaștere si Echivalare a Studiilor (CNRED) funcționează in cadrul Ministerului Educației Naționale si se ocupa de recunoașterea profesionala, respectiv de vizarea actelor de studii aferente instituțiilor de învățământ superior, naționale si internaționale.
Aceasta vizare a actelor de studiu la CNRED este necesara acelor persoane care doresc sa-si echivaleze studiile superioare in străinătate.
Reprezentarea dvs. printr-un delegat Global Translations la CNRED nu necesita procura notarială sau consulara, ci se face numai pe baza de contract de prestări servicii si delegație.
Da. Veti avea nevoie de adeverințe de autenticitate emise de facultate pentru fiecare act de studiu.
Da. Reprezentarea la instituțiile universitare se face numai pe baza unei procuri notariale / consulare
Conținut acordeon

Traducere Acte de studii ce pot fi vizate

Câteva dintre actele de studiu din învățământul superior care pot fi vizate sunt:

  • Diplome de studii superioare (licență, masterat si doctorat) sau adeverințe de absolvire (licență si masterat)
  • Foaie matricola, suplimentul la diploma sau situațiașcolară (anexa la diploma de studiu) programa analitica (anexa la diploma de studiu)
  • Certificatulde pregătire didactica
  • Adeverința de finalizare a studiilor 

Documente necesare

Pentru vizarea actelor de studiu la CNRED sunt necesare următoarele documente:

  • Actele de studii pentru care se solicita aplicarea vizei in ORIGINAL si in copie simpla
  • Adeverința de autenticitatea diplomei si a foii matricole/ suplimentului la diploma eliberate de instituția de învățământ superior emitenta- in ORIGINAL
  • Copie după cartea de identitate

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul oficial http://www.cnred.edu.ro/.

  

Trimite detalii despre actele tale de studii

Scroll to Top